απλοποιούμαι


απλοποιούμαι
απλοποιούμαι, απλοποιήθηκα, απλοποιημένος βλ. πίν. 74 , βλ. πίν. 75

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.